Open sollicitatie

Aan Dieuwertje Blok en de koning,

 

Enthousiast solliciteer ik hierbij naar de functie van Sinterklaas. Op basis van de informatie die ik over de geschiedenis van deze functie en de huidige tijd heb verzameld zie ik voor mijzelf een rol in de transformatie van deze functie. De functie-inhoud spreekt mij als ook vrouw ook aan, vandaar dat meen ik u op de hoogte te moeten brengen van mijn belangstelling voor dit ambt.

Mijn naam is Silvia Fledderus, kunstenaar en theoloog. Ik heb gezien dat de transformatie van zwarte piet, naar roetveegpiet zo goed als afgerond is. Ook heb ik opgemerkt dat de emancipatie van vrouwen na 100 kiesrecht nog steeds in de kinderschoenen staat. Wat mij betreft is de tijd rijp om ook hier een slinger aan te geven.

 

Zoals u het met mij eens zult zijn, zijn aangereikte beelden en symbolen in de cultuur mede bepalend voor de vorming van de mens. Nu is vanuit de natuurwetenschap bekend dat elk leven bestaat uit een vrouwelijke en een mannelijke component. Terugkijkend in onze geschiedenis moge de scheefgroei van de westerse mens duidelijk zijn. Ik neem u even mee naar de geschiedenis van het sprookje van sinterklaas. Een verhandeling over de transformatie van de plaats van godinnen in de cultuur 2000 jaar geleden naar de plaats van Maria in het katholieke systeem kunt u nalezen in boeken die ik u van harte uitleen. De plaats van de man, de bisschop en de slaaf in de cultuur kunt u er ook in terugvinden. We weten inmiddels allemaal welke invloed ook deze kerkpolitiek heeft gehad op de eigendomsdrift, de toename van de wereldbevolking en hoe deze vertelling de taboes rondom lichamelijkheid in stand heeft gehouden en bevorderde.

 

Voor de motivatie van mijn sollicitatie verwijs ik naar het sprookje van Vrouw Holle; u wel bekend. Het is een sage die over de midwinterwende vertelt. Een oud Europees volksverhaal dat ook een schimmelvrouw benoemd; een vrouw die door de lucht reist, en schoorstenen aandoet. Zoals vrouwen 5000 jr voor christus op natuurlijke wijze contact hadden met hun lichaam vielen de gaven van de schimmelvrouw in de haard. En zie, wanneer u als een kind gevoelig bent voor spiritualiteit en chakrawijsheid, leest u in dit verhaal dat het handelt over het wezen van de mens.

 

Sprookjes vertellen over het zielenleven, en worden met name verstaan door hen met een symbolisch bewustzijn; kinderen. U bent vrij om in sprookjes te geloven of er een andere betekenis aan te geven. Het verhaal van de schimmelvrouw is geen verhaal dat aanzetten tot het uitgeven van geld voor cadeaus, wel handelde het over dankbaarheid voor het omringende leven; vriendschap en over verrassende wendingen die het leven met zich mee brengt. Om maar iets te noemen. Evenmin ging het verhaal over straf en uitsluiting van rassen, maar over het zuiveren van de geest, het loslaten van het oude, het bekrachtigen van geluk en het uitkijken naar het nieuwe leven. Enfin, vult u gerust zelf aan. U kunt het nalezen in de boeken.

 

Welnu, om de balans tussen de aandacht voor het vrouwelijke en het mannelijke te herstellen moeten we misschien ook de beelden transformeren. Met name het evenwicht in beelden op jonge leeftijd, want dan is de geest van jongens en meisjes nog ontvankelijk voor sprookjes. De grootste sprookjesboer van de westerse wereld; Disney toont ons steeds meer verhalen over het zielenleven van mannen én vrouwen (bv Frozen 1, Vaiana).. in Nederland moeten wij misschien ook niet achterblijven in het verzuilde tijdperk, waar in het symbolische leven manwording centraal stond.

 

Het sinterklaasfeest veranderen naar een verhaal waarin wij kinderen via het theater van dit feest vertellen over onze levensloop zie ik als een boeiende uitdaging. Het heeft mijn voorkeur om een mannelijke sinterklaas en een vrouwelijke sinterklaas samen het sprookje opnieuw leven in te blazen, opdat wij conform onze natuur verbeelden dat wij met de wisseling van de seizoenen als mens, in al zijn regenboogvariaties, opnieuw geboren worden.

 

Theateraal gedrag is mij verder niet vreemd en het werk van sinterklaas is mij dan ook op het lijf geschreven. Verder rijd ik fiets en auto maar ben ook best bereid paardrijdlessen te nemen. Graag zou ik de gelegenheid krijgen om deze brief mondeling toe te lichten. Ik kijk daarom met veel belangstelling uit naar een reactie van uw kant op deze sollicitatie.