De GrondHet Bargerveen is een natuurgebied. Plat gezegd is het een bak water dat omwille van het waterpeil en invloed daarvan op de vegetatie wordt omgeven door dammen. Voor het betreden van de allerlaatste resten van het Bourtangermoeras- die tot halverwege de vorige eeuw bijna geheel is afgegraven-moet je daarom altijd een rand over. Net als bij een zwembad. Nu is er sinds de mens voet zette in dit gebied, zo ergens begin 20e eeuw, veel veranderd. En sinds het gebied in handen is van de staat is begonnen met herstel. 

Met het herstel wordt onder meer beoogd om voor het waterpeil en het veenmos een situatie te creeëren die terugvoert naar het woest en ledige landschap dat het was. Er is hard gewerkt maar het is nog niet voltooid. De afgelopen jaren is omringende grond aangekocht en er zijn de afgelopen jaren grote machines actief geweest in het gebied. Het resultaat mag er zijn. Sinds vorig jaar doorkruizen kilometers nieuw wandel- en fietspad op fris wit zand het gebied. Ik vermoed dat gaat om minimaal 50 km. Goed voor recreatie en toerisme, en geheel in lijn met de visie van boswachters. Bij een van die nieuwe fietspaden is een bord geplaatst om de hellingshoek van de zwembadrand aan te geven. 10%. Het geeft je een idee hoeveel kuub wit zand er nu in dit gebied ligt. 

Het Bargerveen is voorlopig misschien wel gered. Dat mag van ons. Het benodigde veen, voor bijvoorbeeld potgrond halen we nu uit de veengebieden van Estland, en voor de energievoorziening voor onder andere fabrieken leggen we nu in onze regio zonneparken aan en plaatsen we grote windmolens in de Veenkoloniën. 

Verder zal de put waar het witte zand uit de bodem is gehaald om onder andere de N34 te verdubbelen en het herstel van het Bargerveen mogelijk te maken en de wandel- en fietspaden aan te leggen over een paar jaar vermoedelijk worden omgetoverd tot zwemplas. Dan zie je ook niet meer hoe dit stukje aarde er uit zag voordat we de grond daar voor altijd verloren. Misschien wordt het wel zo'n diepe plas, met dus heel mooi blauw water. En dat komt maar wat goed uit, want van die waterplassen hadden we in deze regio deze zomer met de drukte, onze volle campings en bungalowparken en de stijgende temperaturen natuurlijk veel te weinig.