Voor Arie
Beste Arie, 


Ik val op mannen en vrouwen. Ik schrijf er nooit over. Ik vond het niet van belang. Daarnaast ben ik theoloog, daar heb ik het ook niet zo vaak over. Samen met mannen die ook van vrijen houden en niet celibatair willen leven, staat de kerkorganisatie, die wordt geleid door mensen die celibatair willen leven mij niet toe namens de katholieke kerk het werk te doen waartoe ik me geroepen voelde. Ik schrijf je dus niet namens God of de kerk, maar namens mezelf. Wat hierna volgt is mijn interpretatie van teksten. Arie, ik voelde deze week vanuit deze positie de noodzaak om te schrijven over de verbinding tussen liefde en sexualiteit. 


Voorgangers van de meeste kerken praten daar niet zo vaak over. De katholieke kerk - en sommige christelijke uitlopers- doen er ook wel eens moeilijk over, met een reden. De belangrijkste theologische reden is dat alle mensen geroepen zijn om mee te werken aan de schepping. Dus niet tegen de orde van de kosmos in te gaan, maar mee te werken aan nieuw leven. Dat kan op veel manieren. De kerk gaat al eeuwen uit van het vader-moedermodel, als model van liefde. Dit zie je in het christendom bijvoorbeeld terug in de liefde tussen gelovigen verenigt in de moederkerk - de Bruid- met vader in de hemel- Christus de Bruidegom. Dit model sluit de stelletjes- en gezinscultuur binnen, en alleenwonenden buiten. Maar daar is een oplossing voor; als je niet voor een gezin koos kon je de wereld dienen door als man priester te worden, of als man of vrouw het klooster in te gaan. Voor zover je daar zelf wat over te zeggen had. Het is een oud model dat met onze cultuur vervlochten is. Het is een concept dat aansluit bij de gedachte dat zonder sex toegang tot een hemel ook mogelijk is. Een model dat er ook voor zorgt dat condoomgebruik niet wordt aangemoedigd door de kerk. Een model dat zorgt dat vrijen lang in de taboesfeer woonde, en zelfs des duivels was. Een model dat vrouwen lang geen zeggenschap of vrijheid gaf/geeft over de bestemming van hun lichaam en leven. Er is genoeg over geschreven. Je kent de gevolgen. 


Wat ik je nu wil zeggen is dit. Je kunt vanwege de geloofsleer van de religie waarbij je je thuisvoelt, weigeren je eigen seksualiteit te verkennen, te accepteren, en zelfs je geaardheid onderdrukken, maar je kunt dat dus niet van een ander vragen of zelfs eisen. Daarmee ga je namelijk voorbij aan de kern van de liefde, dat elk mens gewenst is en vrij. Conform de universele rechten van de mens. 


Je gaat anders ook voorbij aan het gebod 'Gij zult niet doden.' Dit gebod moedigt je namelijk aan een ander het leven, het volle leven te gunnen. Wat overigens niet betekent dat je er zonder verantwoordelijkheden op los kunt leven. Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand. 


Tenslotte ga je ook voorbij aan het gebod van naastenliefde, dat zegt: Heb je naaste lief gelijk jezelf, en God boven alles. Als je dit nastreeft, moet je rekening houden met een dubbel evenwicht. Als je er voor kiest om jezelf christelijk te noemen, en je eigen seksualiteit niet te verkennen, niet te accepteren of je geaardheid te onderdrukken, heb dan evenveel liefde en respect voor iemand die een andere keuze maakt. 


Want Arie, geaardheid is geen keuze, wel hoe je denkt en handelt. Als je meent een ander mens als persoon vanwege zijn geaardheid, ras, geslacht af te mogen wijzen, wijs je daarmee in dezelfde mate ook jezelf af. Anders is er geen sprake van evenwicht. Er staat immers in het gebod rond naastenliefde 'gelijk' jezelf. Zoek het maar eens op. Bovendien plaats je jezelf op de plek van God, die in deze regel boven de naastenliefde staat. Als je de geaardheid, ras, geslacht van iemand afwijst wijs je iets wat God gemaakt en gewild heeft af. De ander is in jouw wereld dan niet veilig. 


Arie, naar mijn idee zijn de belangrijkste peilers voor elke religie; liefde, vrijheid en verantwoordelijkheid. Mist een van deze drie, dan gaat er iets mis. Want dan is er geen ruimte meer voor hoop en geloof. Kortom, als je omwille van je belang, overtuiging of eigen onderdrukte gevoelens, homoseksualiteit, bisexualiteit, transgender-zijn ontkent of afwijst, wijs je de christelijke overtuiging af dat elk levend wezen helemaal gewenst is. Het leven van je vijand is zelfs gewenst. Probeer die maar eens lief te hebben. Da's vaak moeilijk zat.