Aan jouw deur staan


Mag ik jouw onvervulde verlangen zijn? In het diepst van jouw gedachten wonen. Daar een beeld zijn van iets dat ik niet ben. Met jou alleen. Verborgen. Geborgen. Aan jouw deur staan. Aankloppen. Opdat jij even gloeit, zoals ik gloei als jij daar staat bij mij. Dat vonkje zijn in alles wat er is. Dat vuurtje om naar uit te kijken. Deinend op jouw vonkenzee. Wat meer is er nu te wensen. Bewaar wat mij betreft maar afstand. Zo kom je dichterbij. Laat mij jouw mysterie zijn, zoals jij dat bent voor mij. Een verborgen schat deinend op mijn vonkenzee. Laat mijn verlangen onvervuld. Ikheb het ja zo lief. Blijf maar in mijn buurt, blijf aankloppen en in mij wonen alsjeblief.