EEN GOED GESPREK


Uitnodiging

Bij deze willen Silvia Fledderus en Menso Rappoldt je uitnodigen voor Een Goed Gesprek. Na de lezingvanSilviaFledderusinnovember hebben we aan tafel bij Filosofiecafe Emmen doorgepraat over wat van waarde en betekenis is. Een goed gesprek, waar we nu graag een vervolg aan geven. 


In drie bijeenkomsten willen we aan de hand van een aantal thema’s in gesprek gaan. Of je jezelf nu wel ofnietgelovigofreligieus noemt, maakt niet uit. Je bent welkom als je met anderen in gesprek wilt gaan. De thema's die aan de orde komen zijn: Leegte, Dit is mijn Lichaam enTroost. 


Afgelopen najaar vertelde filosoof/theoloog Silvia Fledderus uit Dalerveen bij het Filosofiecafé Emmenovereenbijzondereervaring, waarna ze zich opnieuw verdiepte in de christelijke traditie. Ze vertelde dat bepaalde woorden en verhalen voor haar een nieuwe betekenis hadden gekregen.

Menso Rappoldt is als vrijzinnig predikant verbonden aan de Grote Kerk in Emmen. Hij is ook actief buitendekerkenontmoet soms mensen die geïnteresseerd zijn in hoe je religieuze thema’s, woorden en verhalen anders kunt begrijpen dan zij altijd dachten. En er zijn mensen die geen enkele kerkelijkeachtergrond hebben, maar die wel geïnteresseerd zijn in de manier waarop religieuze taal de werkelijkheid  van het leven beschrijft. Want de waarde van woorden inreligieuze taalis niethunletterlijke betekenis, maar zij verwijzen naar een diepere betekenis.


Data en tijd: maandag 13 maart27 maart en 17 aprilvan 19.30 uur- 21.30 uur

Plaats: bovenzaal van de Grote Kerk (achteringang) 

Kosten: 15 euro, voor drie avonden

Aanmelden: 
Er is plaats voor 10 deelnemers. 
Als je meedoet gaan we er vanuit dat je er drie keer bij bent. Meld je vooraf aan, enbijvoorkeurvoor 10 maart. Je ontvangt bij reservering een ontvangstbericht met betaalverzoek. Reservering van de beschikbare plekken gaat opvolgordevanbinnenkomst. 


Informatie en aanmelden via: silviafledd@gmail.com 


Graag tot ziens bij Een Goed Gesprek!

Silvia Fledderus 
mede namens Menso Rappoldt