Met tegenzin


Met tegenzin. Met deze woorden geeft een vvd minister zijn reactie op het verzoek om gratie van Cevdat Y. die volgens rechters, dus wettelijk, niet kan worden geweigerd. Ik keek op van zijn uitspraak. Voor altijd vast, is mede dankzij de propaganda een hele gangbare Nederlandse gedachte geworden. Als ik social media moet geloven, gelooft de meerderheid van de Nederlanders ondertussen dat gedetineerden nooit en te nimmer kunnen deugen. En dat imago is voor een politieke partij een uitgelezen kans om publiek voor zich te winnen. Kop maar in.


De beeldvorming van gedrag van mensen langs de rand van onze samenleving kan al jaren ongestoord zijn werk doen. Het mensbeeld dat schuilt gaat achter uitsluiting en criminalisering van mensen baadt me zorgen. Het staat ver af van de werkelijkheid, maar is een beeld dat sommige politieke partijen omwille van hun macht koesteren. Of het nu gaat om ex-gedetineerden, mensen die recht hebben op toeslagen, Groningers met schade door gaswinning, vluchtelingen in Kamp Moria, zorgmedewerkers, organisatoren van kunst of kunstenaars. Er is de afgelopen jaren een systeem opgetuigd waardoor gewone mensen als criminelen zijn behandeld, en het wantrouwen in de samenleving is toegenomen. Ergens gaat er in het groot iets mis, dat op het bordje van gewone mensen komt. Onze regering bouwde een systeem waarin mensen die niet in hun mensbeeld pastte het gevoel kregen lui en hebzuchtig te zijn. Deze propaganda heeft mensen tegen elkaar opgezet. Als je niet als crimineel werd behandeld moest je mee in de marktwerking; de mens als productiedier. 


Die marktwerking gold overigens niet voor grote bedrijven, die flinke subsidies ontvingen en geen winstbelasting betaalden. Dankzij onze lobbycultuur rukken zij op tot in het Torentje. Zo zegevierde het recht van mensen met macht en het meeste geld, werden rijker steeds rijker, en zij die zichzelf niet kunnen redden of productiedieren zijn hoefden niet op steun of de gemarginaliseerde overheid te rekenen. Zo werden de armen steeds armer. Zo stonden we toe dat onder het mom van vrijheid en democratie, onze grond en mensen worden geplunderd en de klimaatdoelen met voeten worden getreden. 


Ondertussen is de aandacht voor fraude, witteboordencriminaliteit, corruptie in de politiek bij de rechtbank en in de media flink geslonken. De politieke elitie die ten bate van eigen gewin gewone mensen criminaliseert, die met populaire uitspraken mensen kleineert en bevolkingsgroepen uitsluit, die tegen het recht in handelen of spreken, wiens enig ideaal economische groei is, die mogen wat mij betreft achter de tralies. Maar daar zitten ze natuurlijk nooit. 


In maart is er kans om iets anders te kiezen. Ik hoop dat mensen die de gecriminaliseerde beelden van gewone mensen geloven, die premier Rutte een goede leider vinden ook de gevolgen van de afbraak uittekenen; de democratie hinkelt namelijks langs de afgrond, de tegenmacht van het recht functioneert onvoldoende, er is gebrek aan capaciteit bij de rechtbank, in het onderwijs en bij gemeentes, overwerkte slechtbetaalde verpleegkundigen, een kunst & cultuursector in armoede, toename van het aantal daklozen en een volk dat er naar snakt om gehoord en gezien te worden. Om maar wat te noemen. De Nationale Ombudsman en de Minister van Staat hebben ons op dit alles al dikwijls gewezen; er is iets kapot in ons land dat gerepareerd moet worden. Ga stemmen, ook al doe je dat met tegenzin.