Raadsel van de zeeDeze gemetselde stenen liggen bij de zee op de dijk bij Fiemel. Het is door de zee uitgespuugd. Terwijl mijn neus bevroor stond ik erbij en keek ernaar. Het was heerlijk bij het water en het laatste licht scheen er mooi op. De zee zit vol raadsels, dacht ik. Vooral hier, waar voor de huidige jaartelling al mensen woonden. Eeuwenlang werden mensen hier verhalen. 

Halverwege de vorige eeuw maakte deze regio een grote ommezwaai; rond Delfzijl werden namelijk omwille van zoutwinning en industrialisatie levendige dorpjes met een rijke historie van de aardbodem geveegd. Er was geen houden aan. Het kan dus best wezen dat dit stenen zijn van het klooster van Heveskes, of de school van Oterdum. De helft van dit dorp is immers weggespoeld in de zee.* Wie het weet mag het zeggen. De zee zit vol raadsels, en werpt af en toe getuigen uit een tijd die is geweest voor je voeten. 

* film over afbraak Oterdum