De Beoordeling2023 was het jaar waarin Silvia zich als muzikant en podiumdier flink heeft ontwikkeld. Als bassiste heeft ze grote sprongen gemaakt in kennis, toon en timing. Ook als zangeres heeft ze haar vaardigheden kritisch onder de loep genomen en de nodige acties uitgezet. Silvia heeft een scherp oog voor lacunes in onze organisatie en pakt op wat nodig is om verder te komen. 


Wij vinden het geweldig dat Silvia na haar ontslag als directeur van Lokaal Journaal binnen ons concern een nieuwe bestemming heeft gevonden. Haar bevindingen worden inmiddels breed gedragen in de organisatie en een ritueel van wedergeboorte is in aantocht. 


Wij hebben Silvia mede dankzij haar vertrouwen in de liefde zien opbloeien. Haar licht straalt prachtig! We maken ons als Raad van Toezicht af en toe wel een beetje zorgen of Silvia wel voldoende goed voor zichzelf zorgt, daar ze zo begaan is met de wereld om haar heen. Wij denken dat het goed is voor haar ontwikkeling als ze kritisch blijft kijken naar haar denken en de patronen daarin, met name als die onjuist of onvolledig zijn. Iets wat in de wereld van het niet-weten niet moet worden onderschat! Ze mag groeien in het loslaten. Silvia weet snel de vinger op de zere plek te leggen, maar vergeet wel eens dat niet iedereen zo snel denkt en voelt als zij. Wij adviseren haar geduld te betrachten in de voortgang van veranderingen. Voor alles is immers een tijd. 


Verder zijn wij dankbaar dat Silvia kansen die wij haar geven met beide handen aangrijpt en zo het mooiste in zichzelf en anderen naar boven haalt. Zij verdient het om met de mooiste zielen om te gaan; te weten zij die zich kwetsbaar durven op te stellen en net als zij weten ook niet perfect te zijn, en daar ook wel eens van balen. Voor 2024 regelen we voor haar wel een keer een kerstpakket, daar ze daar al jaren om zeurt. 
Aldus, de Toezichthouders van Pelerveen en de Orde van Gele Knaries.