Mit mie is alles goudMet mie is alles goud

We hebb'n tur nait meer over

Het is aal west


Mien verdrait slik ik mor deur

wie mot verder, aals mor deur

As't mie morgen vroagst

'Hou gait met die?' Dan zeg ik altied goud


Ik zwieg 

mor onder mien hoed trekt d'ur wat

Ik ben bedekt met stein'n

D'ur is ain muur om mie bouwt

Woar ik nait achter kiek'n kinn


Ik zwieg over mien troan'n

Gain aine soll maark'n

Dat d'ur iets kapot is bie mie

Doar belast ik die nait mit


Ik goa alsmoar deur

Mor ik mis wel us wat ik nait bevatt'n kinn

dat trekt in't duuster aal aan mie

en soms zoegt het mie op

Dan vuil ik mie ellendig en roar in de kopDus as toe aine vroagst, hou gait met die?

en ze zeeg'n met mie is alles goud

Bedenk dan doar zit ook verdrait

en ze wait allenig nait hou ze't zeggen mout 


Neem dur eev'n de tied veur 

en roak t haart eev'n aan 

woar joe baide zeer van hebb'n

mag dan echt bestoan

kiek d'ur soamen mor eev'n noar

en loat het dan mor goan


Dan kinst de volgende mörgen zeeg'n

mit mie is alles goud

ik heb guster woare laifde vuilt